Działania informacyjne i edukacyjne PANA skierowane do biegłych rewidentów i firm audytorskich

Działania informacyjne i edukacyjne PANA skierowane do biegłych rewidentów i firm audytorskich

Już 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie nowe standardy wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich. W związku z tym, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Polska Agencja Nadzoru Audytowego prowadzi szereg działań informacyjnych skierowanych do firm audytorskich i biegłych rewidentów. Termin wejścia w życie nowych standardów wynika z decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) w ramach działań edukacyjnych i informacyjnych oraz dialogu z rynkiem organizuje cykliczne i otwarte spotkania dla firm audytorskich i biegłych rewidentów. W ostatnim kwartale trzy z nich dotyczyły nowych standardów kontroli jakości. Spotkanie, które miało miejsce 27 października br. było pierwszym tak dużym spotkaniem w Polsce, dotyczącym nowych standardów kontroli jakości. W spotkaniach wzięło udział kilkaset osób.

„Nasza komunikacja nie jest jednostronna. Na każdym ze spotkań zbieramy pytania, do których później się odnosimy i które służą nam do wypracowania odpowiedniej komunikacji do biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz planowania własnych działań. Pomimo, że wdrażanie standardów i przeprowadzanie szkoleń to ustawowe zadanie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, to widzimy potrzebę wzmożonych działań informacyjnych i na tyle, na ile możemy staramy się wspierać biegłych rewidentów i firmy audytorskie” – mówi Marcin Obroniecki, prezes PANA. Zaznacza także, że moment wejścia w życie nowych standardów pozostawał w gestii Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Fundamentalnym narzędziem wsparcia w tym zakresie są m.in. kontrole tematyczne, w których kontrolerzy PANA sprawdzą, czy nowe systemy kontroli jakości firm audytorskich zostały prawidłowo skonstruowane. Do kontroli tematycznej firma audytorska może zgłosić się także sama. Na firmy objęte kontrolą tematyczną w razie nieprawidłowości nie będą nakładane kary, o ile oczywiście będą w nich istniały nowe systemy, to jest systemy uwzględniające wymóg ustalenia celów jakości, identyfikacji i oszacowania ryzyka jakości oraz zaprojektowania i wdrożenia reakcji na ryzyka jakości, a także wymóg zaprojektowania i wdrożenia działań monitorujących.

Sprawozdanie z kontroli tematycznych zostanie opublikowane przez PANA. Ogólne ustalenia i wnioski wraz ze wskazaniem działań zaradczych, jakie firmy audytorskie mają podjąć, zawarte w sprawozdaniu będą pomocne przy ulepszaniu przez firmy ich systemów kontroli jakości. Procedury kontroli PANA dotyczące tych nowych standardów pozwolą zaś firmom audytorskim na autokontrolę ich systemów.

PANA opracowała i opublikowała również zbiór najczęściej zadawanych pytań. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej PANA i będzie sukcesywnie rozbudowywana. Znajdują się tam zagadnienia dotyczące zarówno terminów wdrożenia nowych standardów kontroli jakości, jak i zakresu kontroli tematycznych i planowych w odniesieniu do nowych standardów kontroli jakości. Wyjaśnione zostały kwestie systemu kontroli jakości w małej firmie, proces oszacowania ryzyka oraz przedstawiono odpowiedzi na pytania dotyczące kontroli jakości zlecenia.

„Zależy nam na tym, aby każda firma audytorska, niezależnie od wielkości, mogła w odpowiedni sposób przygotować się do tych istotnych zmian. Prowadzimy działania edukacyjne nie tylko po to, aby dbać o jakość rynku, ale również po to, aby wyrównywać szanse. Celem końcowym wszystkich działań, zarówno nadzoru jak i samych audytorów, jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego” – mówi Marcin Obroniecki.

Źródło informacji: PANA

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz