Prawo budowlane – czemu trzeba go przestrzegać? Czego dotyczy? Kto musi się do niego stosować?

W Polsce sektor budowlany podlega wielu regulacjom prawnym, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, ochrony środowiska oraz zgodności z normami technicznymi. Ustawa Prawo budowlane jest

Więcej ...