Europa dąży do zdywersyfikowania źródeł surowców krytycznych dla zabezpieczenia rozwoju technologicznego

Komisja Europejska określiła 34 surowce jako „krytyczne” ze względu na ich duże znaczenie gospodarcze, ale też duże ryzyko dla bezpieczeństwa dostaw. Większość z nich jest bowiem sprowadzana

Więcej ...