GDDKiA: przetargi planowane do ogłoszenia w 2023 r.

GDDKiA: przetargi planowane do ogłoszenia w 2023 r.

Niemal 565 km – to łączna długość odcinków dróg, na jakie w przyszłym roku zamierzamy ogłosić przetargi. Ich łączna wartość to ok. 28,6 mld zł. Mamy zapewnione finansowanie na ich realizację. W ramach przyjętego przez Radę Ministrów 13 grudnia 2022 r. Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) ogłosimy przetargi na drogi o długości ok. 480 km. Z kolei w ramach programu budowy 100 obwodnic będą to inwestycje o łącznej długości ok. 85 km.

Ważne połączenia w ciągach dróg ekspresowych…

Wśród planowanych przetargów znajdą się m.in. zadania składające się na długie ciągi dróg szybkiego ruchu. To między innymi 114 km drogi ekspresowej S10, która połączy województwa zachodniopomorskie i wielkopolskie. Będzie to odcinek od Szczecina do Piły, z wyłączeniem funkcjonujących już fragmentów (Zdunowo – Stargard i obwodnica Wałcza). Kolejny długi ciąg to 71 km drogi ekspresowej S74 w woj. świętokrzyskim, od granicy z woj. łódzkim do Mniowa oraz od Cedzyny do początku obwodnicy Opatowa. W woj. dolnośląskim ogłosimy przetarg na 64 km przedłużenia S8 od podwrocławskich Magnic do Barda. Rozpoczniemy także poszukiwanie wykonawców dla ok. 127 km drogi ekspresowej S11 w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim i opolskim.

… i nie mniej istotne obwodnice

Planujemy ogłosić przetargi na odcinki dróg krajowych, które domkną realizowane obecnie obwodnice: Warzymic i Przecławia (woj. zachodniopomorskie), a także Poręby i Zawiercia (woj. śląskie). Będziemy kontynuować także realizację programu budowy 100 obwodnic, ogłaszając przetargi na 12 zadań. Wśród nich są m.in. obwodnice Głogowa, Stargardu, Kołbaskowa czy II etap obwodnicy Sanoka.

Poniżej pełna lista ciągów dróg o łącznej długości ok. 565 km, na które jesteśmy gotowi ogłaszać postępowania przetargowe w 2023 roku.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (480 km)

 • S7 Czosnów – Kiełpin;
 • S8 Bardo – Wrocław (Magnice);
 • S10 Szczecin – Piła;
 • S11 Bobolice – Szczecinek;
 • S11 Oborniki – Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik;
 • S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno;
 • S11Kępno – początek obwodnicy Olesna;
 • S12 gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego – węzeł Wieniawa;
 • S19 Sokółka Północ – Dobrzyniewo;
 • S74 gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego – Przełom/Mniów;
 • S74 Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa;
 • S74 Łagów – Jałowęsy – początek obwodnicy Opatowa;
 • DK13 Siadło Górne – Szczecin Zachód (II etap obwodnicy Warzymic i Przecławia);
 • DK22 obwodnice Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego;
 • DK78 Kromołów – Żerkowice (II etap obwodnicy Poręby i Zawiercia).

Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (85 km)

 • DK8 obwodnica Białobrzegów;
 • DK12 obwodnica Głogowa;
 • DK12 obwodnica Srocka;
 • DK13 obwodnica Kołbaskowa;
 • DK20 obwodnica Stargardu;
 • DK22 obwodnica Rusinowa;
 • DK22 obwodnica Szwecji;
 • DK22 obwodnica Wałcza;
 • DK28 obwodnica Sanoka (II etap);
 • DK29 obwodnica Krosna Odrzańskiego;
 • DK78 obwodnica Kroczyc;
 • DK78 obwodnica Pradeł.

Nasze plany na 2023 rok to nie tylko nowe odcinki dróg. Planujemy również przetargi obejmujące rozbudowę blisko 360 km istniejących dróg krajowych.

Z kolei w ramach realizowanego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej planujemy ogłosić postępowania przetargowe na ponad 170 zdań na roboty zarówno w formule Buduj, jak i Projektuj i buduj. Będą to m.in. budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych czy doświetlenia przejść dla pieszych.

Stabilność i przewidywalność

Publikujemy nasze plany przetargowe już teraz, aby firmy budowlane z wyprzedzeniem mogły zaplanować kolejny sezon budowlany. Zarządy firm będą wiedziały, jak się przygotować, jak rozłożyć siły i jakie inwestycje poczynić, aby przygotować właściwie skalkulowane oferty w kolejnych postępowaniach GDDKiA. Ta przewidywalność i transparentność wpływają na stabilność branży budowlanej.

Apelujemy o rzetelną wycenę prac

Podczas organizowanych cyklicznie spotkań z przedstawicielami branży wykonawczej, zawsze apelujemy o profesjonalną wycenę składanych ofert. Również pod kątem aktualnych kosztów robót i materiałów oraz dostępności na rynku niezbędnych kadr oraz sprzętu. Należy pamiętać, że nie zawsze wygrywa najtańsza oferta, a rzetelna wycena robót pozwoli na skuteczną i terminową realizację prac w przyszłości.

Waloryzacja

Obecnie w umowach GDDKiA stosowany jest 10-procentowy limit waloryzacyjny. Obejmuje on umowy zawierane na wszystkich etapach prac nad inwestycją drogową, tj. od opracowania dokumentacji przygotowawczej, poprzez projekt, aż po roboty budowlane i nadzór nad realizacją kontraktu.

Źródło informacji: GDDKiA

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz