Global Finance nagradza Bank Pekao S.A. za doskonałe przywództwo w finansowaniu zrównoważonej infrastruktury

Global Finance nagradza Bank Pekao S.A. za doskonałe przywództwo w finansowaniu zrównoważonej infrastruktury

Bank Pekao S.A. po raz pierwszy otrzymał tytuł lidera w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w finansowaniu zrównoważonej infrastruktury w ramach „Outstanding Leadership in Sustainable Infrastructure Finance”. Nagroda została przyznana przez renomowany magazyn Global Finance.

Global Finance docenił działania banku w zakresie zrównoważonego finansowania, które obejmowały projekty zrealizowane w 2022 roku, takie jak: farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport, ekologiczne budownictwo mieszkaniowe oraz rewitalizacje parków magazynowych. Uznanie zyskała również zrównoważona działalność komercyjna i operacyjna banku przekładająca się na realizację strategii ESG w zakresie udziału zielonego finansowania w portfelu bilansowym – która już teraz przekracza cel wyznaczony w strategii na 2024 rok.

„Lista zrealizowanych celów ze strategii ESG banku jest długa, chociaż jeszcze niezamknięta – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. – Tytuł lidera, nadany przez Global Finance, w pierwszej kolejności powinien uświadamiać, jak istotną rolę w transformacji pełni infrastruktura. Szeroko pojęta transformacja obejmuje produkcję i sprzedaż energii, infrastrukturę publiczną, transport, logistykę, budownictwo, rolnictwo oraz przetwórstwo żywności. Oznacza to, że kiedy porównujemy rynek kapitałowy, potrzeby społeczne i wyzwania zielonej transformacji, powinniśmy uświadomić sobie, że ESG nie dotyczy jedynie wąskiego odcinka, jak offshore, onshore czy fotowoltaika, ale wszystkich działań obejmujących sferę społeczno-gospodarczą” – dodaje.

O nagrodzie i Global Finance

Global Finance to magazyn skierowany do menedżerów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych i strategicznych. Nagrody przyznawane są przy udziale analityków, dyrektorów korporacji oraz ekspertów technologicznych. Redakcja bierze pod uwagę również komentarze nadesłane przez dostawców usług finansowych oraz niezależne badania.

Magazyn wydawany jest od 1987 roku i ma czytelników w 189 krajach. Jego odbiorcami są prezesi, dyrektorzy generalni i finansowi, skarbnicy oraz inni urzędnicy odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych decyzji w międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach. Global Finance ma siedzibę w Nowym Jorku, z biurami w Mediolanie i Londynie. Co roku nagradza najlepsze instytucje finansowe na świecie.

Źródło: Bank Pekao S.A.

Dodaj komentarz