Wpływ uchodźców pracujących w ochronie zdrowia na społeczności uchodźcze: Przeciwdziałanie wyzwaniom zdrowotnym

Uchodźcy, którzy są pracownikami ochrony zdrowia i mediatorami kulturowymi, odgrywają szczególną rolę w zaspakajaniu potrzeb zdrowotnych społeczności uchodźczych. Na całym świecie z powodu prześladowań i

Więcej ...

Zarządzanie badaniami klinicznymi: Rola i umiejętności koordynatora w projektach niekomercyjnych

Rośnie liczba rejestrowanych w Agencji Badań Medycznych niekomercyjnych badań klinicznych. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez koordynatora, czyli pracownika odpowiedzialnego za kwestie organizacyjne, administracyjne i

Więcej ...

Epidemia chorób cywilizacyjnych pustoszy Polskę! Dramatyczny wzrost liczby ofiar

Niezdrowy styl życia jest jednym z głównych czynników, przyczyniających się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Obniżają one jakość i skracają długość życia, będąc głównym powodem przedwczesnych

Więcej ...