Mary Kay dba o ochronę krytycznie zagrożonych lemurów i innych dzikich zwierząt we współpracy z Arbor Day Foundation

Mary Kay dba o ochronę krytycznie zagrożonych lemurów i innych dzikich zwierząt we współpracy z Arbor Day Foundation

DALLAS–(BUSINESS WIRE)– Dzisiaj Mary Kay Inc., spółka działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i odpowiedzialnego zarządzania, ogłosiła ukończenie projektu ponownego zalesiania Madagaskaru, zrealizowanego we współpracy z Arbor Day Foundation, Ogrodem Zoologicznym i Akwarium im. Henry’ego Doorly’ego w stanie Omaha oraz organizacją Madagascar Biodiversity Partnership. Komunikat zbiega się w czasie ze światowym szczytem stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (COP 15) w Montrealu, którego celem jest opracowanie działań umożliwiających zaradzenie krytycznej sytuacji w zakresie różnorodności biologicznej na świecie.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005704/pl/ 

Zrównoważona gospodarka leśna jest nieodzowna dla zachowania różnorodności biologicznej. Projekt zakładający posadzenie 42 tys. drzew na południowym wschodzie Madagaskaru miał na celu odwrócenie skutków dziesiątków lat niszczenia lasów. W lasach zamieszkują krytycznie zagrożone lemury i inne dzikie gatunki zwierząt, których nie sposób spotkać w żadnym innym miejscu na świecie. Celem wysiłków na rzecz sadzenia drzew była również poprawa odporności lasów i sąsiadujących z nimi społeczności.

Arbor Day Foundation szacuje[1], że w perspektywie kolejnych 40 lat inicjatywa przyniesie następujące korzyści:

  • sekwestracja 10 562 ton metrycznych dwutlenku węgla w ujęciu netto (co odpowiada wyeliminowaniu 2 296 samochodów z ruchu drogowego),
  • usunięcie 125 ton zanieczyszczeń z powietrza (co odpowiada ilości tlenu potrzebnej dla 10 500 osób),
  • 2 627 176 galonów wody, której spływu uda się uniknąć (co odpowiada liczbie 29 854 osób mających dostęp do czystej wody).

„Efekty tego partnerstwa umożliwiły nam poczynienie istotnych postępów w jednym z najważniejszych kompleksów leśnych pod względem różnorodności biologicznej, których drzewostan warunkuje przetrwanie wielu gatunków fauny – powiedziała Katie Loos, dyrektor operacyjna Arbor Day Foundation. – Mary Kay stale zapewnia szczególne wsparcie na rzecz wzmacniania najbardziej potrzebujących tego lasów na całym świecie. Ochrona i zachowanie naszych najbardziej narażonych gatunków ma zasadnicze znaczenie dla stawienia czoła obecnemu kryzysowi związanemu z różnorodnością biologiczną, dlatego jesteśmy dumni ze współpracy z partnerami, dla których również jest to ważne”.

W zeszłym miesiącu Mary Kay ogłosiła ukończenie projektu ponownego zalesiania obszaru o powierzchni 69 akrów, mającego na celu rewitalizację Obszaru Gospodarowania Przyrodą Econfina Creek na Florydzie, w partnerstwie z Arbor Day Foundation. We współpracy z Okręgiem Gospodarki Wodnej Florydy Północno-Zachodniej, fundacja i Mary Kay podjęły wspólne działania w celu zasadzenia 43 tys. sosen długoigielnych, które przyczynią się do ochrony krytycznych zasobów wodnych w Hrabstwie Bay w stanie Floryda. Wśród najważniejszych korzyści projektu dla środowiska i różnorodności biologicznej warto wymienić: odbudowę i ochronę głównego źródła wody pitnej Hrabstwa Bay w stanie Floryda; ponowne zasadzenie rodzimych gatunków drzew w celu przywrócenia naturalnych warunków obszaru; oraz poprawę siedlisk dzikiej fauny, w tym jeleni, przepiórów wirginijskich, wiewiórek lisich Shermana i żółwi norowych.

Na początku roku Mary Kay opublikowała również sprawozdanie szczegółowo opisujące długotrwałą współpracę firmy z Arbor Day Foundation. Mary Kay Inc. i Arbor Day Foundation zasadziły razem ponad 1,2 mln drzew na całym świecie, wywierając tym samym wymierny wpływ na kluczowe ekosystemy leśne.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zobowiązania Mary Kay na rzecz zrównoważonego rozwoju, odwiedź stronę marykayglobal.com/sustainability i pobierz globalną strategię Mary Kay w zakresie zrównoważonego rozwoju: „Wzbogacanie życia dziś dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości”.

Arbor Day Foundation

Założona w 1972 r. Arbor Day Foundation jest obecnie największą organizacją nienastawioną na zysk, prowadzącą działalność w obszarze sadzenia drzew, zrzeszającą ponad milion członków, sympatyków i wartościowych partnerów. W ciągu ostatnich 50 lat Arbor Day Foundation zasadziła niemal 500 mln drzew w dzielnicach, społecznościach, miastach i lasach na całym świecie. Nasza wizja obejmuje działania w służbie świata wykorzystującego drzewa do rozwiązywania problemów mających decydujące znaczenie dla przetrwania.

Jako jedna z największych na świecie fundacji działających w obszarze ochrony przyrody, Arbor Day Foundation za pośrednictwem swych członków, partnerów i programów prowadzi działalność edukacyjną oraz angażuje zainteresowane strony i społeczności z całego świata, zachęcając je do dołączenia do misji, jaką jest sadzenie i pielęgnacja drzew oraz podkreślanie ich walorów. Więcej informacji można znaleźć na stronie arborday.org.

Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, w 1963 r. założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować jeden cel: wzbogacić życie kobiet. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Jako firma ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości, Mary Kay jest zaangażowana we wspieranie kobiet w ich drodze poprzez edukację, mentoring, rzecznictwo, tworzenie sieci i innowacje. Firma Mary Kay inwestuje w badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Firma wierzy, że wzbogacając życie kobiet dzisiaj, można kreować zrównoważone jutro. W tym celu współpracuje z organizacjami z całego świata, skupiając się na dążeniach do doskonałości w biznesie, wspieraniu badań nad nowotworami, promowaniu równości płci, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Więcej informacji znajduje się na stronie: marykayglobal.com oraz na profilach firmy w mediach społecznościowych Instagram, LinkedIn i Twitter.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005704/pl/ 

[1]Szacunkowy wpływ obliczony za pomocą i-Tree, najnowocześniejszego pakietu oprogramowania poddanego wzajemnej weryfikacji ekspertów, opracowanego przez służby leśne Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, który zapewnia narzędzia do analizy i oceny korzyści gospodarki leśnej na obszarach miejskich i wiejskich.

Źródło: Mary Kay Inc.

KONTAKT:
Mary Kay Inc.
Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom  
tel.: 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com 

Źródło informacji: Business Wire

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz