Mazowsze: stworzone dzięki funduszom UE Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie wprowadzi nowe formy pomocy

Mazowsze: stworzone dzięki funduszom UE Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie wprowadzi nowe formy pomocy

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie od 2023 roku uruchomi nowe rodzaje pomocy dla mieszkańców, w tym Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Centrum utworzono dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Centra Usług Społecznych (CUS) są nowymi jednostkami organizacyjnymi gmin, które integrują i koordynują usługi, m.in. pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, polityki prorodzinnej oraz wsparcie osób niepełnosprawnych.

Jak powiedział Serwisowi Samorządowemu PAP burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, zarządzana przez niego gmina w 2020 roku zgłosiła się do pilotażu rządowego programu, którego zadaniem było stworzenie nowych instytucji w gminach.

„Zawsze szukam możliwości, żeby pozyskać dodatkowe środki do budżetu, aby to było z korzyścią dla mieszkańców. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 3 milionów 125 tys. zł pozwoliły nam na przekształcenie naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Pieniądze zostaną spożytkowane na to, żeby poszerzyć zakres wsparcia i liczbę usług, jakie dodatkowo dostaną mieszkańcy gminy” – zaznaczył burmistrz.

Korzystając z przyznanego finansowania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie przekształcił się w Centrum Usług Społecznych, które od tego roku oferuję pakiety usług: dla dzieci, dla dorosłych w wieku produkcyjnym i dla seniorów.

„Ta transformacja głównie polegała na tym, że zmienił się klient – odbiorca pomocy społecznej. Do tej pory interesariuszem były osoby, korzystające tylko z pomocy społecznej i ze świadczeń rodzinnych. W tej chwili jesteśmy skierowani na wsparcie wszystkich osób z terenu miasta i gminy Mszczonów” – powiedziała Monika Malczak, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie.

Wskazała też, że w porównaniu do wcześniejszego MOPS, CUS poszerzyło liczbę oferowanych usług.

„Realizowane są usługi skierowane do najmłodszych odbiorców, dla osób w wieku produkcyjnym i dla seniorów. Jeżeli chodzi o ofertę dla najmłodszych interesariuszy, w tej chwili są prowadzone zajęcia z logopedą i terapeutą zajęciowym. W najbliższym czasie pragniemy uruchomić usługę aktywnej nauki języka angielskiego dla dzieci w ramach >>Klubu malucha<<, dodatkowo też z dziećmi współpracuje rehabilitant” – opowiadała Monika Malczak.

 „Osobom w wieku produkcyjnym oferujemy usługę diabetologa i dietetyka, natomiast nasi seniorzy mogą skorzystać z pakietu usług w ramach zajęć w klubach seniora” – dodała dyrektor CUS.

Ponadto, w ramach tzw. Pakietu dla rodzin, mieszkańcy gminy mogą korzystać m.in. z Klubu Malucha, Karty Dużej Rodziny, konsultacji psychologicznych oraz asystenta rodziny. Z kolei Pakiet pomocowy CUS zapewnia m.in. usługi opiekuńcze w mieście i na terenie leżących w gminie wsi, program opiekuńczy dla osób starszych powyżej 75 roku życia oraz dwa kluby Senior Plus w Mszczonowie.  W zakresie Pakietu działań wspierających dostępne są m.in. usługi terapeutyczne dla rodzin oraz usługi tzw. „złotej rączki” – skierowane do niepełnosprawnych oraz seniorów, którzy potrzebują pomocy w drobnych pracach naprawczych i remontowych.

Poza tym CUS wciąż prowadzi, odziedziczoną po MOPS, działalność pomocową oraz realizuje działania zlecone przez rząd, np. sprawy związane z dodatkami: osłonowym czy węglowym, a także zakupem węgla przez mieszkańców.

Burmistrz Kurek poinformował, że już w 2023 roku w ramach Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie ma działać Dom Dziennego Pobytu dla niepełnosprawnych i seniorów, których opiekunowie pracują. Ma też być poszerzona oferta rehabilitacji dla mieszkańców gminy.

Dzięki inicjatywie ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy od 1 stycznia 2020 roku gminy mogą tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne. Docelowo ma to zwiększać dostęp mieszkańców do tego rodzaju usług, a samorządom gminnym ma pozwolić na trafniejszą odpowiedź na potrzeby mieszkańców.

Europejski Fundusz Społeczny Plus jest jednym z głównych narzędzi finansowych Unii Europejskiej, jego celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszystkich regionach UE.

Położone na Mazowszu miasto i gmina Mszczonów jest czwartym samorządem, który odwiedziliśmy w ramach projektu „Polityka spójności w regionach”. W ramach cyklu wideoreportaży o funduszach unijnych pokażemy dwadzieścia miejsc, które zmieniły się dzięki polityce spójności i dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Cykl powstaje w ramach projektu, który PAP realizuje we współpracy z Komisją Europejską.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz