Odzyskanie długu przez komornika – czy jest skuteczne?

Odzyskanie długu przez komornika – czy jest skuteczne?

Skorzystanie z pomocy komornika w wielu przypadkach jest najlepszym wyborem, aby odzyskać należności. Jak odbywa się taka procedura? Czy jest ona skuteczna? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie dotyczące windykacji komorniczej długów!

Czym zajmuje się komornik?

Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, którzy zajmują się odzyskiwaniem długów, a także prowadzeniem innych czynności, które mają na celu zaspokojenie wierzycieli.

Komornik posiada odpowiednie uprawnienia, dzięki którym może on zająć majątek należący do dłużnika, między innymi ruchomości i nieruchomości, które potem mogą być wykorzystane do pokrycia długów.

Kiedy można skorzystać z pomocy komornika?

Aby udać się do kancelarii, jaką prowadzi komornik Gliwice – https://komornikgliwice.com/ czy w innym mieście, konieczne jest w pierwszej kolejności uzyskanie wyroku sądowego skazującego dłużnika za niezapłacone długi. W związku z tym nie można udać się do niego wtedy, gdy dług dopiero powstał, a dłużnik nie jest skłonny do uregulowania zobowiązania.

Droga do skorzystania z pomocy komornika w celu odzyskania długu obejmuje między innymi poniższe czynności:

1. Wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty

Należy przekazać je w formie listownej, z potwierdzeniem odbioru. Wezwanie do zapłaty wzywa dłużnika do uregulowania zobowiązania w danym terminie i zawiera dokładne informacje na temat długu.

2. Skierowanie pozwu przeciwko dłużnikowi

W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje na wezwanie do zapłaty, w takiej sytuacji można wystosować przeciwko niemu pozew do sądu. Taki pozew można złożyć także w sądzie elektronicznym. Warto skontaktować się z prawnikiem, który będzie mógł pomóc w przejściu całej procedury sądowej.

3. Uzyskanie wyroku skazującego dłużnika

Gdy sąd wydaje wyrok sądowy skazujący dłużnika, należy zaczekać, aż będzie on prawomocny, czyli dłużnik nie może wnieść do niego sprzeciwu. Wtedy wyrok otrzymuje klauzulę wykonalności.

4. Udanie się do komornika

Gdy wyrok ma klauzulę wykonalności, w takiej sytuacji razem z nim można udać się do kancelarii komorniczej, aby tam zlecić odzyskanie długu. Więcej informacji o tym, jakie wymogi trzeba spełnić, można otrzymać od komornika lub sprawdzić w internecie.

Czy komornik skutecznie odzyskuje długi?

Ze względu na posiadane uprawnienia komornicy są skuteczniejsi w odzyskiwaniu długów w porównaniu do windykatorów, którzy nie posiadają takich samych uprawnień.

Warto jednak wskazać, że skorzystanie z pomocy komornika w celu odzyskania długu nie gwarantuje otrzymania pieniędzy. Przykładowo problemem może być przepisanie majątku przez dłużnika na inną osobę czy też jego wyjazd za granicę.

Dodaj komentarz