Świadectwo pracy – co to jest? Kiedy i jak może się przydać?

Świadectwo pracy – co to jest? Kiedy i jak może się przydać?

Dzisiejszy rynek pracy wymaga posiadania kompletnego i wiarygodnego dossier zawodowego. Świadectwo pracy potwierdza zdobyte doświadczenie i umiejętności. Czym dokładnie jest ten dokument i co powinien zawierać? Kiedy może się przydać? Czy pracodawca może zażądać okazania świadectwa pracy? Sprawdź!

Czym jest świadectwo pracy i co powinno zawierać?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy. Dokument ten zawiera istotne dane takie jak:

  • okres zatrudnienia;
  • stanowisko;
  • wymiar czasu pracy;
  • opis wykonywanych obowiązków;
  • liczbę wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego;
  • długość i szczegóły urlopu wychowawczego;
  • okresy korzystania z urlopu bezpłatnego;
  • okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy.

Zgubione świadectwo pracy można odzyskać poprzez zwrócenie się  do byłej firmy z prośbą o wydanie kopii. 

Czy świadectwo pracy jest potrzebne?

Świadectwo pracy przydaje się kiedy pracownik chce odebrać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy sprawdzić staż ubezpieczeniowy w ZUS. Informacje w nim zawarte są także niezbędne do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłku czy emerytury). W przypadku braku świadectwa pracy może zostać obniżona wysokość emerytury. Co więcej, dokument ten, jako że potwierdza pracę w danej firmie może stać się dowodem w postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń materialnych np. odprawy czy odszkodowania.

Czy pracodawca ma prawo żądać świadectwa pracy

Pracownik musi dostarczyć świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy, gdy okres zatrudnienia zakończył się w roku kalendarzowym podjęcia nowej pracy. Jako że dokument ten zawiera informacje umożliwiające ustalenie wymiaru urlopu, kontrolowanie rocznych podstaw składek emerytalno-rentowych oraz stawki zaliczki na PIT pracownik zobowiązany jest do przedstawienia go nowego pracodawcy. 

Podsumowując. Świadectwo pracy to istotny dokument, który przydaje się zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. W przypadku jego zagubienia warto udać się do byłej firmy lub do ZUS-u. 

Dodaj komentarz