Trasa Kaszubska otwarta

Trasa Kaszubska otwarta

Droga ekspresową S6 została udostepniona do ruchu między węzłami Strzebielino i Gdynia Wielki Kack. Od początku października br. kierowcy korzystają z fragmentu od Bożepola Wielkiego do Strzebielina, a teraz do ich dyspozycji jest w sumie już ok. 42 km dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Już teraz wiadomo, że nowa trasa wpłynie na komfort poruszania się po województwie pomorskim. Przybliży mieszkańcom Trójmiasta tereny w zachodniej części województwa i znacząco poprawi czas przejazdu i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kierowcy jadący między Bożepolem Wielkim a Gdynią, pokonają tę trasę w ok. 25 zamiast dotychczasowych 75 minut.

Trzy odcinki realizacyjne

Droga ekspresowa S6 była podzielona na trzy odcinki realizacyjne: Bożepole Wielkie – Luzino, Luzino – Szemud i Szemud – Gdynia. Przekrój drogi stanowią co do zasady dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnego postoju. Odcinek najbardziej obciążony ruchem – między Chwaszczynem a Gdynią Wielkim Kackiem – ma po trzy pasy i pas awaryjny. Ponadto, w ramach tej inwestycji, Obwodnica Trójmiasta na gdyńskim węźle została rozbudowana do trzech pasów ruchu. Na trasie zlokalizowano siedem węzłów: Bożepole Wielkie, Strzebielino, Luzino, Szemud, Koleczkowo i dwa węzły zespolone – Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack. W styczniu zostaną udostępnione dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Kamieniu (po jednym dla każdego kierunku). Powstały na nich parkingi z toaletami oraz place zabaw dla dzieci. Docelowo, wyłoniony w przetargu dzierżawca wybuduje tam stacje paliw oraz punkty gastronomiczne. Stosowne umowy zostały już podpisane i trwa faza projektowa.

W ramach inwestycji zostało zbudowanych 66 obiektów inżynierskich. Jednym z największych obiektów jest przeszło 200-metrowa estakada w Milwinie, która przechodzi nad głęboką doliną leśną na wysokości blisko 30 m.

W trakcie realizacji inwestycji wybudowano również infrastrukturę towarzyszącą drodze ekspresowej – drogi poprzeczne oraz drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Przebudowano sieci teletechniczne, gazociągi, linie energetyczne a także fragment trakcji trolejbusowej w Gdyni.

Ochrona środowiska

Nie zapomnieliśmy o środowisku – wybudowaliśmy urządzenia ochrony środowiska takie jak m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt (wśród nich dwa przejścia górne dla zwierząt dużych – pierwsze tego typu w woj. pomorskim) i system odwodnienia ze zbiornikami podczyszczającymi wody opadowe.

Na uwagę zasługuje nowa nawierzchnia na węźle Gdynia Wielki Kack na Obwodnicy Trójmiasta i dalej w ciągu nowej S6 w kierunku Chwaszczyna. Jest ona cichsza niż dotychczas budowane na Pomorzu. Dzięki specjalnej strukturze oraz składowi, skutecznie ogranicza hałas generowany przez ruch pojazdów.

Koszty

Koszt inwestycji składający się z projektowania, wykupy gruntów, nadzorów i prac budowlano-montażowych wynosi przeszło 2,1 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie – Gdynia została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą przeszło 984 mln zł.

Specjalne tablice na Miejscach Obsługi Podróżnych

Na spotkaniach z przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego rozmawialiśmy na temat obecności języka kaszubskiego na przydrożnych znakach. Wspólnie opracowaliśmy tablice informacyjne, które będą umieszczone na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych w Kamieniu.

Będą na nich umieszczone informacje m.in. o Kaszubach – w trzech wersjach językowych – po kaszubsku, polsku i angielsku.

Przypominamy, że dotychczas przy drogach krajowych nr 6, 7 i 20 w województwie pomorskim zostały ustawione łącznie 122 tablice z nazwami dwujęzycznymi 30 miejscowości.

Podstawowe informacje i harmonogramy

Bożepole Wielkie – Luzino

 • Długość: ok. 10 km
 • Wykonawca: PORR
 • Nadzór: Lafrentz Polska
 • Wartość umowy na realizację: ok. 338 mln zł

Łączna wartość kontraktu (prace budowlane, nadzór nad inwestycją, badania archeologiczne oraz odszkodowania za nieruchomości): ok. 422,7 mln zł

Harmonogram

 • 11 czerwca 2018 r. – podpisanie umowy i rozpoczęcie prac projektowych
 • 11 marca 2019 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
 • 26 marca 2020 r. – uzyskanie decyzji ZRID

Luzino – Szemud

 • Długość: ok. 10 km
 • Wykonawca: Budimex
 • Nadzór: ZBM
 • Wartość umowy na realizację: ok. 336 mln zł
 • Łączna wartość kontraktu: ok. 422 mln zł

Harmonogram

 • 11 czerwca 2018 r. – podpisanie umowy i rozpoczęcie prac projektowych
 • 11 kwietnia 2019 r. – złożenie wniosku o decyzję ZRID
 • 21 października 2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID

Szemud – Gdynia Wielki Kack

 • Długość: ok. 22 km
 • Wykonawca: Polaqua
 • Nadzór: Egis Polska
 • Wartość umowy na realizację: ok. 817 mln zł
 • Łączna wartość kontraktu: ok. 1,27 mld zł

Harmonogram

 • 26 marca 2018 r. – podpisanie umowy i rozpoczęcie prac projektowych
 • 26 stycznia 2019 r. – złożenie wniosku o decyzję ZRID
 • 24 września 2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID dla odcinka Szemud – Chwaszczyno
 • 10 października 2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID dla odcinka Chwaszczyno – Gdynia Wielki Kack

Źródło informacji: GDDKiA

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz