Chcesz zainwestować w kontrakty CFD? Wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia

Chcesz zainwestować w kontrakty CFD? Wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia

Kontrakty CFD (ang. contract for difference) to wyjątkowo popularne narzędzie inwestycyjne, dzięki któremu inwestor może spekulować na różnych rynkach finansowych, jednakże bez konieczności posiadania fizycznych aktywów. W poniższym artykule szczegółowo objaśniamy, czym są kontrakty CFD, jakie mają atuty oraz jakie jest ryzyko towarzyszące tego typu transakcjom. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Czym są kontrakty CFD? 

CFD to skrót z języka angielskiego – contract for difference, czyli kontrakt na różnicę cenową. Jest to kontrakt zawierany przez dwie strony, w którym jest mowa o tym, iż zobowiązują się one do tego, aby rozliczyć kwotę równej różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia danej pozycji we wskazanych czasie. 

Kontrakty CFD są zaliczane do instrumentów pochodnych. Na ich wartość wpływa wartość stawek innych aktywów. Mimo iż ta forma inwestowania ma wiele zalet, istnieje również spore ryzyko utraty wszystkich środków, co zarówno dla początkujących jak i bardziej doświadczonych może stanowić poważne utrudnienie. 

Działanie kontraktów CFD w praktyce – co warto wiedzieć?

Zasady inwestycji w kontrakty CFD są następujące: na początku inwestor otwiera pozycję i spekuluje, czy cena aktywu bazowego wzrośnie, czy też zmaleje. W przypadku, gdy prognoza inwestora co do kierunku zmiany ceny będzie prawidłowa, wówczas może on osiągnąć zysk proporcjonalny do tego, jak duża była zmiana wartości. W przypadku, gdy prognoza inwestora się nie sprawdziła i ruch ceny był odmienny, wtedy inwestor ponosi straty. 

W jakie aktywa można inwestować przez CFD?

Za pośrednictwem kontraktów CFD możliwe jest inwestowanie w szereg zróżnicowanych aktywów. Mowa tutaj o walutach, akcjach, surowcach czy funduszach ETF a także kryptowalutach. W celu osiągnięcia zysku bardzo ważne jest, by pamiętać o konieczności zajęcia właściwej pozycji.

Specjaliści wyróżniają dwa rodzaje pozycji. Mianowicie: otwartą i zamkniętą. Warto też wiedzieć, że w kontraktach CFD nie istnieje ustalony wcześniej termin zapadalności. Inwestor ma pełną dowolność odnośnie tego, kiedy zdecyduje się na zamknięcie swojej pozycji. Zazwyczaj przyjęło się, że kontrakty CFD wygasają po roku, ale często mają też miejsce sytuacje, że otwarte pozycje utrzymuje się tylko przez kilka tygodni.

Jakie są zalety kontraktów CFD?

Mimo tego, iż inwestycja w kontrakty CFD wiąże się z bardzo dużym ryzykiem utraty całego kapitału, ma też wiele atutów. Jedną z najważniejszych zalet jest mechanizm dźwigni finansowej. Dzięki niemu nawet ci inwestorzy, którzy nie posiadają dużego kapitału, mają możliwość realizowania znaczących inwestycji. Wymogi stawiane inwestorom na rynku CFD są bardzo małe, dlatego też na wybranie tej formy inwestycji decyduje się coraz większa liczba osób. 

Kolejny element to prostota inwestowania. Kontrakty CFD można kupić praktycznie tak samo jak akcje czy inne produkty. Dywidendy są wypłacane w sposób bezpośredni na numer konta wskazany przez osobę inwestującą. 

Dodaj komentarz