Twórz swoją ścieżkę kariery – nabór wniosków na branżowe centra umiejętności

Twórz swoją ścieżkę kariery – nabór wniosków na branżowe centra umiejętności

Od 7 lipca można składać wnioski o dofinansowanie utworzenia branżowych centrów umiejętności. W aktualnym naborze przewidziano wsparcie dla projektów obejmujących 122 dziedziny edukacji zawodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła otwarcie trzeciego naboru wniosków w konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”. Organy prowadzące szkołę obejmującą kształcenie zawodowe lub CKZ w partnerstwie z podmiotem branżowym będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.

Środki pozyskane w konkursie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę lub rozbudowę infrastruktury przeznaczonej dla BCU, zakup wyposażenia oraz zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wyłonionych w trzecim naborze wynosi ponad 386 mln zł.

Zgodnie z regulaminem wnioski w formie elektronicznej można składać do 25 września do godz. 16.00 za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE.

Jak poinformowało ministerstwo edukacji i nauki, BCU będą całkowitą nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa  ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego. BCU połączą działania szkół, uczelni i pracodawców. Oferta BCU będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników, w obszarze danej dziedziny zawodowej.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz