Faktorama podpisała umowę z American Express stając się międzynarodową platformą usług płatniczych

Faktorama podpisała umowę z American Express stając się międzynarodową platformą usług płatniczych

30 marca podpisano umowę o współpracy pomiędzy Faktoramą oraz American Express.

To rozpoczęcie współpracy, w ramach której Faktorama stała się międzynarodową platformą usług płatniczych dla obecnych i przyszłych klientów American Express.

Faktorama obsługiwać będzie transakcje płatnicze na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Usługa będzie dostępna dla klientów już wkrótce.

30 marca 2023 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Faktoramą a American Express. W wyniku zawarcia umowy Faktorama stała się międzynarodową, zcentralizowaną platformą usług płatniczych (Centralised Payment Platform) akceptującą płatności online za towary i usługi przy użyciu kart płatniczych American Express. Z platformy korzystać będą obecni i przyszli klienci American Express mający siedzibę na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

„Dzięki zawarciu umowy z American Express, Faktorama będzie obsługiwać płatności za dostawy towarów i usług o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Firmy będą mogły otrzymać istotne limity kredytowe, w oparciu o zasoby naszego partnera – American Express” – stwierdził Jakub Ananicz, prezes zarządu Faktorama S.A.

Faktorama będzie mogła korzystać z środków finansowych, jakie American Express udostępnia swoim klientom w ramach limitów kredytowych. Ponadto uzyska dostęp do klientów American Express ulokowanych w 30 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area – EEA).

„To kamień milowy w rozwoju firmy, który pozwoli znacznie zwiększyć wolumeny środków, jakimi dysponujemy w finansowaniu firm. Limity kredytowe American Express oraz współpraca z tysiącami klientów Amex w Europie pozwolą nam oferować finansowanie łańcuchów dostaw dla transakcji krajowych i międzynarodowych. American Express to amerykańska korporacja, a my od kilkunastu miesięcy intensywnie rozwijamy się w Stanach. Liczymy, że w przyszłości współpraca z >>Amex<< zostanie poszerzona również o USA” – dodaje Jakub Ananicz.

Źródło informacji: Faktorama

Dodaj komentarz