Jak tworzyć, pisać i realizować projekty na wsi?

Jak tworzyć, pisać i realizować projekty na wsi?

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych
i regionalnych czy warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, które pozwalają im kultywować
i promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej. Kobiety są filarami tych organizacji. Dlatego zapraszamy je na szkolenia, podczas których nabędą umiejętności myślenia projektowego, aby łatwiej im było zaplanować swoje działania. Zdobędą także odpowiednie przygotowanie do pisania wniosków i pozyskiwania funduszy.

Zapraszamy kobiety zaangażowane społecznie, mieszkające na obszarach wiejskich z województwa zachodniopomorskiego do udziału w szkoleniach pn. „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”, które odbędą się w Grodnie koło Międzyzdrojów w dniach 19-21.05.2023.

Celem warsztatów jest wsparcie kobiet – ich potencjału i przedsiębiorczości poprzez przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych w ich codziennej działalności społecznej. Podczas szkoleń przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące myślenia projektowego, pisania wniosków o dofinansowanie, budżetowania projektów, określania celów i efektów inicjatyw. Poruszona zostanie także tematyka związana z tworzeniem strategii promocji produktu lokalnego i współpracy z partnerami.

Rekrutacja dla kobiet z województwa zachodniopomorskiego prowadzona będzie w terminie 1-15 marca 2023r.

Więcej szczegółów na temat zasad udziału w projekcie i procesu rekrutacji dostępnych jest na stronie: https://efrwp.pl/projekty/abc-tworzenia-pisania-i-realizacji-projektow/zasady-rekrutacji/.

– Zaangażowanie kobiet w życie społeczne na wsi jest niezwykle istotne z perspektywy rozwoju obszarów wiejskich. Należy wspierać ich potencjał i przedsiębiorczość. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie kobiety, niezależnie od wieku, pozycji zawodowej czy sytuacji życiowej. Program szkoleniowy został opracowany tak, aby umożliwić uczestniczkom zdobycie nowych kompetencji oraz poczucie większej pewności siebie. Zdobytą podczas warsztatów wiedzę będą mogły zastosować w praktyce, a przez to odważniej działać samodzielnie, skutecznie i aktywnie rozwijając się oraz realizując projekty społeczne mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: www.efrwp.pl. Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Źródło: NewSeria

Dodaj komentarz