Jak zdobyć warunki przyłączenia do sieci energii elektrycznej Enea?

Jak zdobyć warunki przyłączenia do sieci energii elektrycznej Enea?

Każda osoba lub firma, mająca w planach uzbroić swoją nieruchomość w energię elektryczną, na terenie, na którym operatorem jest Enea, zadaje sobie pytanie, jak uzyskać warunki przyłączenia do sieci? Czy jest to trudne do zrealizowania oraz gdzie należy się w tym celu zgłosić?

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektrycznej

Dlaczego tak ważne jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej? Jest to bardzo istotny dokument, z którego dowiadujemy się wielu przydatnych rzeczy, takich jak:

 • maksymalna moc przyłączeniowa budynku;
 • ilość faz;
 • zalecana zabezpieczenia;
 • parametry przewodów;
 • rodzaj urządzenia pomiarowego.

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej może się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy z operatorem oraz zainstalowaniu w budynku urządzenia pomiarowego — licznika energii. W przypadku, jeśli nieruchomość wyposażona jest w instalację fotowoltaiczną, może to być licznik dwukierunkowy. Miejscem dostarczania energii elektrycznej jest określona w umowie nieruchomość: dom mieszkalny, budynek użytkowy lub działka, na której licznik zostanie założony w specjalnej szafce lub skrzynce.

Dowiedz się jak uruchomić świadczenie usług dystrybucji prądu

Korzystając z informacji umieszczonych pod ww. linkiem, zyskasz pełną wiedzę na temat:

 • Jakie dokumenty są potrzebne, by przyłączyć się do sieci energetycznej?
 • W jaki sposób możliwe jest zawarcie umowy z Enea?
 • Jakie jest orientacyjne zużycie energii elektrycznej dla danego typu nieruchomości?
 • Czy zostanie wykonane przyłącze kablowe napowietrzne, czy podziemne?
 • Jaka jest wartość max. mocy przyłączeniowej?
 • A także wiele innych, dotyczących zawarcia umowy kompleksowej.

Jak długo trzeba czekać na warunki przyłączenia do sieci energii elektrycznej od momentu złożenia wniosku?

Jest to bardzo dobre pytanie, na które wiele osób szuka odpowiedzi. W większości przypadków warunki zostają wydane w terminie 7 do 14 dni od momentu złożenia wniosku i uregulowaniu należnych opłat. Należy bowiem zaznaczyć, że w przypadku operatora Enea, wydanie warunków jest płatne, a stawki wynoszą odpowiednio dla przyłącza podziemnego i napowietrznego 64 i 18,20 zł za kW. Jeżeli masz więcej pytań o sposób podłączenia się do sieci elektroenergetycznej, chcesz wiedzieć jakimi dokumentami musisz się legitymować, aby takie warunki zostały wydane, koniecznie skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta lub poszukaj wymaganych informacji pod wyżej podanym adresem www.

Dodaj komentarz