Modernizacja szpitala w Kościerzynie – z myślą o pacjentach i personelu

Modernizacja szpitala w Kościerzynie – z myślą o pacjentach i personelu

Ważne dla pacjentów i kadry pracowniczej zmiany dokonały się w szpitalu w Kościerzynie. Termomodernizacji poddano budynek główny i zakład patomorfologii, rozbudowano i doposażono SOR, a część pomieszczeń szpitala dostosowano na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego. Dwie pierwsze inwestycje były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dotacja wyniosła łącznie prawie 15,7 mln zł.

W ramach projektu „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie” kompleksową modernizacją energetyczną objęte zostały dwa budynki szpitalne: budynek główny szpitala oraz budynek Zakładu Patomorfologii. W obiektach wykonano prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian, stropodachów i dachów oraz wymianie okien.

Efektem modernizacji jest znacząca poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala, co bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków. Szacuje się, że zapotrzebowanie na energię spadnie nawet o 65 pro. (średnio na budynek). Dodatkowo poprawi się stan techniczny budynków i infrastruktury technicznej oraz systemów energetycznych w budynkach.

Dodatkowo do końca kwietnia 2023 r. zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW, z której wytworzona energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne szpitala.

Wartość całkowita projektu to 15,5 mln zł. Dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 wyniosło 11,5 mln zł.

Szpitalny Oddział Ratunkowy od lat wymagał rozbudowy. W ramach projektu zwiększono jego powierzchnię, zwiększając do trzech liczbę stanowisk intensywnej, a do dziewięciu – liczbę łóżek obszaru obserwacyjnego. Wydzielono też obszar dziecięcy. Dodatkowo przebudowano ciągi komunikacyjne oraz sanitariaty w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wymieniono wyeksploatowany sprzęt na nowy umożliwiając m.in. wykonywanie zdjęć RTG oraz bronchofiberoskopii przy łóżku pacjenta. 

Wartość całkowita tego projektu to 5,9 mln zł. Dofinansowanie unijne ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosło 4,2 mln zł.

Już bez unijnego wsparcia, natomiast dzięki finansowej pomocy 10 pomorskich samorządów, zmodernizowano szpitalne Hospicjum Stacjonarne. Dodatkowe łóżka dla pacjentów wygospodarowano w wyremontowanych pomieszczeniach po byłej pralni i kuchni szpitalnej.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz