Nowoczesna edukacja spod znaku IBE

Nowoczesna edukacja spod znaku IBE

Instytut Badań Edukacyjnych udowadnia, że już przedszkolaki mogą brać udział w zajęciach, które mogą mieć znaczący wpływ na ich przyszłość. Dzieje się tak dzięki, opracowanym w IBE i realizowanym w całym kraju, autorskim scenariuszom zajęć, warsztatów oraz lekcji, stworzonym w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji oraz ideę uczenia się przez całe życie.

Doświadczenia pokazują, że o uczeniu się przez całe życie warto rozmawiać już od najwcześniejszych lat życia i edukacji dziecka, nawet od przedszkola. Dlatego w IBE powstały scenariusze zajęć, warsztatów oraz lekcji starannie dostosowane do wieku odbiorców oraz skonstruowane tak, aby angażowały wszystkich uczestników.

Od przedszkola aż do szkoły ponadpodstawowej

Do przedszkolaków skierowane są zajęcia Kalejdoskop zawodów, które mają w atrakcyjny sposób pokazywać, że uczenie się jest nie tylko bardzo ważne, ale też może być ciekawe.

Z kolei uczniom klas VII-VIII szkół podstawowych proponowane są zajęcia Osobowość a zawód. Podczas spotkania młodzież pracuje nad kształtowaniem świadomości własnych możliwości i potencjału. Młodzi ludzie identyfikują swoje zainteresowania i zasoby, które mogą przydać się w ich rozwijaniu, tworząc indywidualną mapę predyspozycji. Poświęcają również czas na refleksję nad tym, z jakimi branżami, zadaniami zawodowymi czy stanowiskami można skorelować zidentyfikowane uprzednio umiejętności.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych opracowano w IBE scenariusze dwóch lekcji: Najpierw masa, później rzeźba, czyli różne drogi dojścia do kwalifikacji oraz O życiu w erze walidacji. Podczas spotkań prowadzone są z uczniami rozmowy dotyczące współczesnego świata, pełnego ciągłych zmian i coraz to nowych wyzwań. Podsuwane są im różne sposoby uzyskania potrzebnych kwalifikacji, np. poprzez korzystanie z rozwiązań oferowanych przez Zintegrowany System Kwalifikacji. Zajęcia te prowadzą do poszerzenia perspektywy w zakresie możliwości uczenia się i pokazują, że można wyjść poza klasyczny krąg edukacji formalnej. Dzięki temu młodzież ma możliwość zrozumienia wagi pozaformalnej edukacji i nieformalnego uczenia się, w szczególności w połączeniu z możliwością przekuwania pasji i zainteresowań w kwalifikacje rynkowe.

Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą również wziąć udział w warsztatach Sekrety efektywnego uczenia się. Celem spotkań jest wsparcie młodzieży w rozwijaniu umiejętności uczenia się. Uczestnicy, przechodząc poszczególne stacje gry, doświadczają wybranych metod sprzyjających efektywnemu uczeniu się, co przybliża ich do wypracowania własnej strategii w tym zakresie. W warsztatach, w charakterze obserwatora, bierze udział również nauczyciel, dla którego zastosowane metody i formy pracy mogą być inspiracją do pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji, wdrażany i rozwijany przez Instytut Badań Edukacyjnych , jest nowoczesną odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce oraz rozwiązaniem wspierającym rozwój kapitału ludzkiego w Polsce i ideę uczenia się przez całe życie. Działania IBE prowadzone w oparciu o ZSK, a skierowane do dzieci i młodzieży, mają na celu zaszczepienie i popularyzację, już pośród najmłodszych, idei uczenia się przez całe życie i docenienie nieformalnego uczenia się.

Więcej informacji na stronie https://kwalifikacje.edu.pl/

autorka: Ewa Frołow

Źródło informacji: Instytut Badań Edukacyjnych

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz