Polska otrzymuje 4,4 mld zł na rozwój infrastruktury transportowej z funduszu 'Łącząc Europę

Polska otrzymuje 4,4 mld zł na rozwój infrastruktury transportowej z funduszu 'Łącząc Europę

Polska otrzymała 4,4 mld zł dofinansowania z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na realizację projektów transportowych – poinformowało w czwartek ministerstwo infrastruktury. Wyniki konkursu zatwierdził w środę 21 czerwca Komitet Koordynacyjny CEF.

Polska – tak jak w zeszłorocznym konkursie – znalazła się na pierwszym miejscu pod względem wartości pozyskanych środków z Connecting Europe Facility oraz w pozyskaniu środków z puli ogólnej, w ramach której konkurują wszystkie państwa UE.

„Jestem niezmiernie zadowolony, że Polska kontynuuje korzystny trend pozyskiwania funduszy na priorytetowe dla Polski przedsięwzięcia, w tym kluczowe obecnie połączenia kolejowe w korytarzach północ – południe, tj. z Czechami oraz Litwą (Rail Baltica) oraz niezbędne inwestycje w portach morskich, służące zarówno wzrostowi dostępności globalnej Europy Środkowej, jak i rozwojowi energetyki wiatrowej na Bałtyku” – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Resort infrastruktury poinformował, że ze środków z konkursu CEF Transport 2022 na realizowane przez PKP PLK projekty kolejowe przyznano łącznie 758 mln euro: na prace na trasach kolejowych E30 i E65 na obszarze obszarze Śląska (etap I: linia E65 odcinek Zabrzeg – Zebrzydowice do granicy państwa) – 362 mln euro z puli kohezyjnej;  na dokumentację projektową dotycząca ciągu E30 (linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka do granicy państwa) 47,3 mln euro z puli kohezyjnej oraz na prace na linii kolejowej E75 (odcinek Białystok – Suwałki – Trakiszki do granicy państwa oraz etap I odcinka Białystok – Ełk) – 285 mln euro z puli ogólnej.

MI dodało, że dla spółki CPK na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolei dużych prędkości w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie na odcinku Warszawa –  Łódź Niciarniana (bez węzła CPK) komisja przyznała dofinansowanie w wysokości 63,6 mln euro z puli kohezyjnej.

Dofinansowanie UE otrzymały dwa projekty z sektora morskiego o łącznej wartości dofinansowania UE ponad 165 mln euro: dofinansowanie 99,6 mln euro z puli kohezyjnej na poprawę infrastruktury portu w Gdańsku (wdrożenie niskoemisyjnego systemu OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T) oraz 63,6 mln euro z puli kohezyjnej na budowę zdolności portu morskiego Świnoujście do zaspokojenia potrzeb morskiej energii wiatrowej.

Dofinansowanie z UE otrzymały także dwa projekty polsko-ukraińskie z łącznym dofinansowaniem dla polskich beneficjentów o wartości 46 mln euro, mające na celu zwiększenie dostępności transportowej UE/Polska – Ukraina: Szlaki Solidarności UE – Ukraina (wartość dofinansowania dla części polskiej  41,8 mln euro z puli ogólnej) oraz projekt kolejowy Korytarze Solidarności UE – Ukraina (wartość dofinansowania dla części polskiej 4,2 mln euro z puli ogólnej konkursu).

Dofinansowanie z puli ogólnej otrzymały także projekty w których uczestniczą polskie podmioty z sektora lotniczego (Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskich Portów Lotniczych), żeglugi śródlądowej (Ministerstwa Infrastruktury oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie) oraz kolejowej (PKP Cargo).

Ministerstwo przypomniało, że obecnie trwa ostatni konkurs CEF w ramach komponentu mobilności wojskowej – termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 21 września br.

Jesienią br. planowane jest ogłoszenie kolejnej edycji konkursu CEF Transport.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz