Szamotulski Rynek otwarty po rewitalizacji

Szamotulski Rynek otwarty po rewitalizacji

Szamotuły to kolejne wielkopolskie miasto, które korzysta z Funduszy Europejskich ujętych w regionalnym programie operacyjnym. Po rewitalizacji został właśnie otwarty szamotulski Rynek, a publiczny ZOZ podpisał umowę z władzami województwa w sprawie doposażenia w sprzęt medyczny i rozbudowę infrastruktury.

Szpital otrzyma 1,7 mln zł pozostających w dyspozycji zarządu województwa z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach instrumentu REACT-EU, który obejmuje m.in. wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia. To aż 85 pro. całkowitych kosztów projektu. Szpital zakupi m.in. sprzęt medyczny, aparaturę medyczną oraz przeprowadzi niezbędne prace modernizacyjne. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19.

„Trzeba sobie uświadomić, że pandemia przyniosła dezorganizację systemu opieki zdrowotnej, ograniczyła też dostęp do niej wielu pacjentom. Widząc to zjawisko w skali europejskiej, podjęto działania, by wyposażyć władze publiczne w dodatkową pulę pieniędzy. Skorzystało z niej 28 szpitali w Wielkopolsce, w tym szpital szamotulski” – podkreślił marszałek Marek Woźniak po podpisaniu umowy z dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

Na rewitalizację Rynku miasto otrzymało blisko 9 mln zł z wielkopolskiego RPO na lata 2014-2020. W ramach przebudowy centrum miasta wybudowano miasteczko ruchu drogowego w Parku Jana III Sobieskiego, wyremontowano budynek po dawnym banku PKO i przeznaczono go do pełnienia nowych funkcji administracyjno-społecznych, wykonano przebudowę nawierzchni Rynku wraz z infrastrukturą i elementami małej architektury, przeprowadzono remonty ulic, pojawiły się dwa infokioski, odnowiono tablicę upamiętniającą rozstrzelanych mieszkańców Otorowa, zainstalowano najwyższej klasy monitoring oraz budki nagłej pomocy SOS. Na szamotulskim Rynku będzie uruchomiony też Punkt Informacji Turystycznej, a w niedalekiej przyszłości pojawią się również pomnik Św. Jana Nepomucena oraz figura Pary Szamotulskiej.

„Już dziś widzimy, że szamotulski Rynek, przyodziany w nową szatę, przyciąga mieszkańców i osoby przyjezdne. Mam nadzieje, że wraz z kolejnymi porami, dokonywać się będą nowe odsłony serca naszego miasta” – powiedział, przecinając wstęgę, burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz