Jak buduje się wielkopowierzchniowe hale przemysłowe?

Jak buduje się wielkopowierzchniowe hale przemysłowe?

Hale stalowe w zależności od potrzeb inwestorów mogą mieć różną powierzchnię użytkową – od kilkuset do nawet 50 000 metrów kwadratowych. Bez względu na to, jak duży ma być projektowany obiekt, jego budowa będzie przebiegała etapowo. Od czego zaczyna się zazwyczaj i jakie kroki podejmuje się kolejno, żeby zrealizować te największe inwestycje?

Budownictwo przemysłowe w Polsce mimo trudności wynikających z sytuacji w kraju i na świecie stale się rozwija. Hale magazynowe, produkcyjne, handlowe, a także obiekty logistyczne powstają nie tylko na obrzeżach dużych miast, lecz także przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych. Hale stalowe – konstrukcje stalowe lub hybrydowe – są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw z różnych branż, które szukają rozwiązań pozwalających na szybką realizację inwestycji spełniających ich oczekiwania. Bez względu na to, czy chcą wybudować hale przemysłowe o naprawdę ogromnej, czy nieco mniejszej powierzchni, muszą dokładnie określić swoje potrzeby.

Etap pierwszy – projektowanie

Dlaczego to takie ważne? Bo na tej podstawie tworzy się najpierw koncepcję budowlaną, czyli wstępny zarys budynku i rozplanowuje rozmieszczenie dróg, placów manewrowych oraz parkingów na wybranej działce, a później przygotowuje się właściwy projekt budowlany. Koncepcja musi zostać zaakceptowana przez klienta. Jeśli tak się stanie, należy uzyskać niezbędne dokumenty, to jest decyzję o warunkach zabudowy, zagospodarowaniu terenu i środowiskową. Dopiero gdy się je ma, można przystąpić do tworzenia projektu budowlanego, zaś później na jego podstawie zdobyć pozwolenie na budowę.

Etap drugi – budowa

Kolejny duży etap realizacji inwestycji to budowa. Zanim jednak się do niego przystąpi, trzeba wybrać wykonawcę – generalnego lub kilku różnych – o ile nie zrobiło się tego wcześniej. Na rynku istnieją bowiem firmy, które działają kompleksowo, to znaczy nie tylko budują hale stalowe, lecz także je projektują. Do takich firm należy m.in. Commercecon: https://commercecon.pl

Co dzieje się dalej? Żeby powstała hala przemysłowa stalowa należy wyprodukować, czyli prefabrykować elementy, które później zostaną złożone w całość. Jednocześnie wykonuje się prace ziemne na działce budowlanej polegające na przygotowaniu terenu do wylania fundamentów i umieszczenia belek podwalinowych. Gdy prefabrykaty są gotowe, przewozi się je na plac budowy i montuje, łącząc ze sobą za pomocą śrub. Po ukończeniu konstrukcji przychodzi pora na prace wykończeniowe, w tym m.in. wylanie posadzki, montaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Etap trzeci – odbiory techniczne

To nie koniec. Wtedy, gdy budowa hali przemysłowej zostanie oficjalnie zakończona, trzeba zawiadomić organy nadzoru budowlanego, które przeprowadzą kontrolę i na tej podstawie wydadzą pozwolenie na użytkowanie. Finalnie po uzyskaniu wszystkich pozwoleń i zakończeniu formalności można zacząć korzystać z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Z punktu widzenia inwestora bardzo ważne jest, żeby prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, bo tylko to daje gwarancję, że inwestycja zostanie ukończona w założonym terminie.

Dodaj komentarz