Nowe inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach

Nowe inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach

Prawie 90 mln zł będzie kosztowała rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na dwóch odcinkach trasy Morąg – Łukta. Umowę na jej modernizację podpisano 11 stycznia 2023 r. w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Olsztynie.

Droga wojewódzka 527 jest strategiczną trasą w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Prowadzi z Olsztyna przez Łuktę, Morąg, Pasłęk, Kwietniewo do granicy z województwem pomorskim, a dalej do Dzierzgonia.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej, bezpieczeństwa ruchu oraz stworzenie odpowiednich warunków dla komunikacji zbiorowej.

„Inwestycja jest dofinansowana głównie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, czyli jeszcze z tej perspektywy, którą obecnie finalizujemy” – powiedział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Dodał, że jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w regionie, to władze województwa są bardzo konsekwentne.

„Nie budujemy bowiem po dwa czy trzy kilometry w różnych zakątkach naszego regionu, ale podchodzimy do poszczególnych modernizacji kompleksowo. I to tak, by nasze dzieci nie musiały po nas poprawiać. Droga wojewódzka 527 zostanie wyremontowana praktycznie na całej jej długości. Co więcej, na niektórych odcinkach jest wybudowana na nowo. Dzięki tej inwestycji połączymy stolicę regionu z drogą krajową S7 oraz z granicą województwa pomorskiego. Chcę przypomnieć, że niedawno Komisja Europejska zatwierdziła programy regionalne na lata 2021-2027. Wśród strategicznych projektów samorządu województwa znalazła się przecież inwestycja związana z budową prowadzącej w śladzie drogi wojewódzkiej 527 ulicy Nowobałtyckiej” – podkreślił Brzezin.

Długość rozbudowywanej drogi wynosi 11,82 km (etap I: odcinek Morąg – Bramka: 5,26 km oraz etap III: odcinek Florczaki – Łukta: 6,56 km).

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 89,3 mln zł (odcinek Morąg – Bramka: 38,4 mln zł, odcinek Florczaki – Łukta: 41,8 mln zł). Unijne dofinansowanie to kwota blisko 70 mln zł, z budżetu państwa: 8,1 mln zł. Ponad 10 mln zł pochodzi z budżetu samorządu województwa.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na połowę listopada 2023 roku.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz