Ruszył nabór wniosków w konkursie dla MŚP z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla MŚP z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że 9 maja rozpoczął się nabór wniosków w kolejnym w tym roku konkursie dla MŚP z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3 mln zł na opracowanie i wdrożenie w firmie zmian w zakresie wzornictwa.

Łączny budżet konkursu wynosi 100 mln zł, a maksymalne dofinansowanie projektu – 3 mln zł. Wnioski w konkursie można składać do 29 sierpnia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego – bez Warszawy i otaczających ją powiatów.

„Wzornictwo to dobra i dostępna dla wszystkich firm droga rozwoju i zwiększenia konkurencyjności. Dzięki inwestycji w takie rozwiązania przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli zwiększyć swój potencjał rynkowy oraz stać się jeszcze bardziej atrakcyjni dla potencjalnych klientów” – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Konkurs „Wzornictwo w MŚP” to kontynuacja wsparcia dla firm w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych, zapoczątkowanego w kończącym się Programie Polska Wschodnia 2014-2020.

„W poprzedniej perspektywie finansowej takie konkursy cieszyły się wśród firm z Polski Wschodniej bardzo dużą popularnością. Inwestycje w tym obszarze zrealizowało blisko 800 przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 650 mln zł. Firmy, które skorzystały z dotacji i wprowadziły zmiany w obszarze wzornictwa, odniosły sukcesy na rynku nie tylko polskim, ale i międzynarodowym” – dodała wiceszefowa MFiPR.

Resort funduszy i polityki regionalnej wyjaśnił, że wsparcie obejmie szeroko rozumiane zmiany wzornicze w firmie.

„Dzięki dotacji firma przeprowadzi audyt, a następnie na tej podstawie stworzy strategię wzorniczą, czyli określi co trzeba zmienić i w jaki sposób to zrobić. Na podstawie strategii zostaną podjęte konkretne działania wykorzystujące procesy projektowania. Ich końcowym efektem będzie wprowadzenie na rynek innowacji” – doprecyzował MFiPR.

Ministerstwo podało, że dodatkowo premiowane będą projekty uwzględniające zasady ekoprojektowania, których celem powinno być „niższe zużycie energii i innych surowców, a także powstawanie produktów trwalszych”, a na dodatkowe punkty będą mogły też liczyć projekty „ukierunkowane na aspekty dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Konkurs przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest kontynuacją wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz