Uruchomiono kolejne środki na wsparcie szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Uruchomiono kolejne środki na wsparcie szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Ponad 2 mln zł na zakup sprzętu komputerowego oraz wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów trafi do szkół na terenie trzech powiatów dzięki współfinansowanej ze środków unijnych Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski przekazał w Oświęcimiu kolejne promesy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. To pieniądze na zakup sprzętu komputerowego oraz wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów szkół w powiecie chrzanowskim, olkuskim i oświęcimskim.

„Łączna pula środków, które przekazujemy dzisiaj w Oświęcimiu to ok. 2,1 miliona złotych. Umożliwią one zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń cyfrowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w szkołach, jak również wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów. 208 laptopów, komputerów, tabletów, 44 tablice multimedialne i monitory interaktywne trafia do 89 szkół z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i  oświęcimskiego” – powiedział marszałek Kozłowski.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest współfinansowana ze środków unijnych. W ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”, którego wartość wynosi 23,3 mln zł, wsparciem na zakup sprzętu komputerowego zostanie objętych ok. 600 szkół i placówek oświatowych. Z kolei w zakresie wielowymiarowego wsparcia edukacyjno-psychologicznego uczniów pomoc obejmie ok. 400 szkół i placówek oświatowych.

„W odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią COVID-19 Samorząd Województwa Małopolskiego niezwłocznie w 2020 roku podejmował kroki zaradcze. W ramach kompleksowej strategii do tej pory już grubo ponad dwa miliardy złotych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej wsparło kluczowe sektory życia społecznego i gospodarki, w tym również edukację i nauczanie. Opiewający na około 60 milionów złotych Pakiet Edukacyjny MTA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie centralnym” – podkreślił Witold Kozłowski.

Zadania realizowane w ramach Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie metodyczno-cyfrowych kompetencji kadry pedagogicznej, organizację kursów, jak również wsparcie inicjatyw wzbogacających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

„To już druga edycja projektu, który powstał jako odpowiedź samorządu województwa na sytuację wywołaną pandemią. Pierwszy projekt realizowany do maja br. opiewał na blisko 15 mln zł. Dzięki tym środkom prawie tysiąc szkół oraz placówek systemu oświaty z terenu Małopolski zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Obecnie realizujemy  drugą odsłonę działań, by wesprzeć kolejne szkoły i placówki z naszego regionu. Nauczanie w szkołach może już odbywać się stacjonarnie, wciąż jednak widzimy potrzebę wsparcia systemu oświaty. Chcemy, aby nasze dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do nauki” – podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa małopolskiego.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz