WWO, czyli osoba wysoce wrażliwa — jak widzi świat?

WWO, czyli osoba wysoce wrażliwa — jak widzi świat?

Każdy z nas inaczej widzi świat, zupełnie inaczej i z różną intensywnością przeżywamy emocje i sytuacje, jakie spotykają nas w życiu. Niektóre osoby obdarzone zostały wyjątkowym darem – ich stopień emocjonalnego zaangażowania w przeżywanie świata zewnętrznego i wewnętrznego jest zdecydowanie wyższy. WWO – choroba czy niecodzienna osobowość?

Czym jest wysoka wrażliwość?

Wysoka wrażliwość jest zdecydowanie intensywniejszym odczuwaniem. W przypadku WWO jest to intensywniejsze odczuwanie i przeżywanie szeregu czynników, jakie oddziałują na człowieka – tak czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych reakcji na te czynniki – w porównaniu do większości społeczeństwa. Koncepcja wysokiej wrażliwości w odniesieniu do człowieka powstała w latach 90. ubiegłego wieku jako zespół cech osobowościowych, które warunkują zwiększoną reaktywność emocjonalną i skłonność do przestymulowania.

Czy wysoką wrażliwość można zdiagnozować?

Nie da się jednoznacznie określić, z czego wynika wysoka wrażliwość. Wpływać może na nią bowiem szereg czynników, począwszy od predyspozycji genetycznych, wpływu pierwszych relacji – jak relacje rodzinne, wczesnoszkolne – i środowiska, w jakim dana sobą się rozwija. Niewątpliwie, w określeniu, czy jesteś osobą wysoce wrażliwą, pomoże Psycholog w WarszawieRozmowa z psychologiem czy test na WWO wykonany w gabinecie psychologa pomogą w określeniu, czy posiadasz cechy osoby wysoce wrażliwej. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zrozumieć własne zachowania i odczucia, świadomość bycia osoba wysoce wrażliwą pomoże zarówno tobie, jak i twojemu otoczeniu.

Osoba WWO – jaka jest?

Głębsze przeżywanie emocji, refleksyjność, silniejsze odczuwanie bodźców ze świata zewnętrznego, wysoki poziom empatii czy odczuwania stresu – wszystko to charakteryzuje osobę wysoce wrażliwą. Czy da się rozpoznać taką osobę? WWO charakteryzuje się szczególną wrażliwością i spostrzegawczością. Szybko zapamiętuje szczegółowe informacje i poddaje je dogłębnej analizie. Z uwagi na wysoką emocjonalność nie jest w stanie utrzymywać powierzchownych relacji – wiąże się to z rozwagą, ostrożnością i brakiem zaufania (co prawdopodobnie powodowane jest podświadomą reakcją ochronną organizmu). Z kolei bliskie relacje osoby wysoce wrażliwej są bardzo silne, trwałe i głębokie. WWO bardzo często – oprócz wrażliwości emocjonalnej – są osobami wrażliwymi fizycznie. Dotyczy to w szczególności odczuwania potrzeb organizmu (np. głód) czy odczuwaniem bólu.

Jak wysoka wrażliwość wpływa na codzienne funkcjonowanie?

Szacuje się, ze przeszło 20 % osób w społeczeństwie, cechuje się wysoką wrażliwością. Postrzegane są często jako osoby introwertyczne, nie lubią być w centrum zainteresowania. Wynika to z większej skłonności do analizowania i przetwarzania, co przekłada się na dłuższe zamyślanie się i rozważanie w samotności większej ilości spraw i zdarzeń. Uwagi na silniejsze niż u przeciętnej osoby reakcje na bodźce zewnętrzne, WWO mogą unikać sytuacji stresowych i stymulujących ich układ nerwowy – łatwość przebodźcowania może prowadzić do szybkiego zmęczenia – zdecydowanie szybszego niż w przypadku osoby o standardowej wrażliwości. Wysoka wrażliwość może zatem mieć wpływ na codzienność WWO, niemniej jednak świadomość jej posiadania pozwala na dostosowanie się do charakterystyki swojego organizmu – przez ochronę przed zbyt silnymi emocjami i bodźcami.

Czy wysoka wrażliwość jest zaburzeniem psychicznym?

Jak patrzy na WWO psychologia? Osoba wysoce wrażliwa nie jest pojmowana jako osoba z zaburzeniami psychicznymi, osoba z zaburzenia osobowości czy osoba chora psychicznie. Wysoka wrażliwość wynika bowiem ze wzmożonego przetwarzania bodźców przez układ nerwowy danego człowieka i silniejsze na nie reagowanie. WWO jest zatem osobą nadwrażliwą, przeżywającą świat w nieco odrębny – silniejszy i głębszy – sposób postrzegania rzeczywistości. Powodować to może występowanie odmiennych sposobów zachowania i reakcji na bodźce – wynika to jednak z unikalnej cechy osobowości – nie z zaburzenia czy stanu chorobowego.

Pomimo przeświadczenia, że posiadanie osobowości wysoce wrażliwej jest pięknym i cennym darem – może ono mieć również negatywny wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym i odnajdywanie się we współczesnym świecie. Warto zatem przeznaczyć chwilę na zrozumienie samego siebie i takie zorganizowanie sobie rzeczywistości, by móc czerpać ze swojej wrażliwości jak najwięcej, minimalizując jednocześnie jej mniej korzystne aspekty.

Materiał zewnętrzny. Przed jakimikolwiek działaniami należy wpierw skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Dodaj komentarz