Andrzej Panufnik: wiek, waga, wzrost, życiorys

Andrzej Panufnik: wiek, waga, wzrost, życiorys

Sir Andrzej Panufnik (24 września 1914 – 27 października 1991) był polskim kompozytorem i dyrygentem. Dał się poznać jako jeden z czołowych polskich kompozytorów, a jako dyrygentura odegrała kluczową rolę w odrodzeniu orkiestry Filharmonii Narodowej po II wojnie światowej. Po rosnącej frustracji z powodu pozamuzycznych żądań stawianych mu przez ówczesny reżim, uciekł do Wielkiej Brytanii w 1954 roku i przyjął obywatelstwo brytyjskie. W 1957 roku został głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Miasta Birmingham, z którego zrezygnował po dwóch latach, aby cały swój czas poświęcić komponowaniu.

Andrzej Panufnik: wiek

Ile lat ma Andrzej Panufnik? Zmarł w Londynie w wieku 77 lat

Andrzej Panufnik: wzrost

Ile wzrostu ma Andrzej Panufnik? brak informacji

Andrzej Panufnik: waga

Ile waży Andrzej Panufnik? brak informacji

Andrzej Panufnik: media społecznościowe

Andrzej Panufnik : instagram.com

Andrzej Panufnik : facebook.com

Andrzej Panufnik: biografia, kariera

Andrzej Panufnik był polskim kompozytorem, który urodził się w Warszawie jako drugie dziecko znanych lutnika Tomasza i Matildy Thones, skrzypaczki pochodzenia angielskiego. Już od najmłodszych lat interesował się muzyką i kompozycją, a pierwsze lekcje fortepianu otrzymał od swojej babci. Mimo początkowych sprzeciwów ojca, Andrzej rozpoczął studia w Konserwatorium Warszawskim, jednak szybko zmienił specjalizację na kompozycję i teorię muzyki.

Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem i krótszym niż przewidywany czasem, kontynuował swoją edukację u Feliksa Weingartnera w Wiedeńskiej Akademii Muzycznej. Następnie wyjechał do Paryża i Londynu, gdzie studiował prywatnie i skomponował swoją pierwszą symfonię. Mimo namów Weingartnera, który zmuszony był do opuszczenia kraju, Andrzej zdecydował się na powrót do Polski.

Andrzej Panufnik był żonaty dwukrotnie i miał dwoje dzieci – córkę Roxannę i syna Jeremy’ego. Oboje zdecydowali się pójść w ślady ojca i zajmują się muzyką. Roxanna jest kompozytorką, natomiast Jeremy jest didżejem i animator. Andrzej był także stryjem artystki Ewy Panufnik-Dworskiej, którą wspierał materialnie po śmierci jej rodziców podczas wojny.

Część rękopisów i wczesnych kompozycji Andrzeja Panufnika zaginęła w powstaniu warszawskim w 1944 roku, jednak kompozytor zrekonstruował część z nich w 1945. W jego utworach można odnaleźć nie tylko układy symetryczne, ale także formy geometryczne, takie jak elipsa, spirala i mandrola. Jego struktury muzyczne są uporządkowane i przejrzyste, dokładnie rozpisane i zilustrowane wykresami w partyturach.

Dodaj komentarz