Choroby zakaźne układu oddechowego – leczenie oraz dostępność do szczepień ochronnych – debata Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach

Choroby zakaźne układu oddechowego – leczenie oraz dostępność do szczepień ochronnych – debata Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach, jako platforma ekspertów medycznych, osób związanych ze światem nauki oraz przedstawicieli organizacji pacjentów kształtuje merytoryczną dyskusję nt. szczepień ochronnych w przestrzeni publicznej oraz buduje zaufanie wokół szczepień. Jednym z obszarów zainteresowań inicjatywy są choroby zakaźne układu oddechowego oraz ich prewencja poprzez szczepienia ochronne. W związku z powyższym 5. grudnia br. (godz. 12:00) odbędzie się debata pt. „Choroby zakaźne układu oddechowego – leczenie oraz dostępność do szczepień ochronnych”.

Podczas debaty eksperci poruszą kwestie związane z potrzebą wdrożenia zdecydowanych działań dotyczących walki z chorobami zakaźnymi układu oddechowego dla pacjentów dorosłych w grupach wysokiego ryzyka. Profilaktyka grypy, zakażeń pneumokokami, COVID-19, krztuśca, gruźlicy oraz poszerzenie programów szczepień ochronnych może przyczynić się do skutecznego zapobiegania tym chorobom, szczególnie u osób z grup ryzyka, które często nie zdają sobie sprawy ze swojego statusu, podobnie jak ich bliscy.

Dostęp do bezpłatnych szczepień to nie przywilej, a obowiązek, a Unia Europejska zaleca, aby ww. szczepienia były bezpłatne dla wszystkich grup wiekowych. Najnowsze dane epidemiologiczne KORUN, zajmującego się monitorowaniem pozaszpitalnych zakażeń – w tym inwazyjnej choroby pneumokokowej, wyraźnie wskazują zmiany trendu szczepów. Eksperci alarmują, że wskazane dane nie przekładają się na konkretne działania instytucjonalne tj. przygotowywanie i dostosowywanie programów szczepień ochronnych, w tym wybór odpowiedniej szczepionki.

Podczas debaty zapytamy ekspertów m.in.:

· w oparciu o jakie dane przygotowywane są programy szczepień?

· w jaki sposób prowadzić działania edukacyjne i komunikacyjne, aby zachęcić Polaków do szczepień?

· czy zauważymy korzyści dla systemu ochrony zdrowia oraz pacjentów poprzez rozszerzanie uprawnień farmaceutów?

Do debaty zaprosiliśmy uznanych ekspertów: prof. Teresę Jackowską – konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii, Elżbietę Piotrowską-Rutkowską – prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, dr n. med. Jakuba Gierczyńskiego – MBA, eksperta systemu ochrony zdrowia, ks. dr Arkadiusza Nowaka – prezesa Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz dr n. med. Michała Sutkowskiego – prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych i rzecznika prasowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Debatę poprowadzi red. Katarzyna Wolska – koordynator Porozumienia na Recz Dobrych Praktyk w Szczepieniach.

Organizator debaty: Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach

Więcej: https://szczepienia-ioz.pl/

Możliwość obejrzenia debaty: www.medexpress.pl

Partnerzy debaty: MSD Polska, Pfizer Polska, Sanofi Pasteur

Obecność na kanałach social media:

Twitter: https://twitter.com/praktykw

LinlkedIn: https://www.linkedin.com/company/42426882

KONTAKT:

Katarzyna Wolska

Koordynator projektów ds. promocji zdrowia

e-mail: katarzyna.wolska@ioz.org.pl

tel. kom. +48 607 290 498

Źródło informacji: Instytut Ochrony Zdrowia

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz